ระบบรับสมัคร

ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนมายสคูล

ด่วนที่สุด! แจ้งเลื่อนรับสมัคร-สอบเข้า นักเรียนม.1-ม.4 ทั่วประเทศ จนกว่า สพฐ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ชื่อหลักสูตร/ประเภท รับจำนวน เปิดลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
รายละเอียด ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 1) นักเรียนทั่วไป 30 คน 10 ธ.ค. 2561
ถึง
31 ธ.ค. 2563
4/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Program) 30 คน 10 ก.พ. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
2/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 1) นักเรียนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ) 30 คน 10 ธ.ค. 2561
ถึง
31 ธ.ค. 2563
1/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) นักเรียนทั่วไป 30 คน 10 ธ.ค. 2561
ถึง
31 ธ.ค. 2563
1/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) โครงการ (Mini English Program) MEP Program 30 คน 10 ก.พ. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
0/0 คน ลงทะเบียน

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ

สำหรับทดลองใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน สนใจใช้งาน คลิกที่นี่